Media Gallery 2014

Vaikunta Ekadashi

Deepavali

Navaratri and Brahmotsavam Celebrations Vishnu-Chakrasnanam, Aswa Vahana Seva, Poornahuthi, Kalasa Udvasana, Mantra Pushpam and Parvathi Devi- Poornahuthi, Kalasa Udvasana, Raja Rajeswari Alankaram, Aradhana and Dhwajavarohanam, Ravana Dahanam

Navaratri and Brahmotsavam Celebrations Vishnu-Ratha Vahana Seva and Parvathi Devi-Mahishasura Mardini Procession, Mahankali Alankaram

Navaratri and Brahmotsavam Celebrations Vishnu-Gaja Vahana Seva and Parvathi Devi-Vanadurga Alankaram

Navaratri and Brahmotsavam Celebrations Vishnu-Hanumath Vahana Seva and Parvathi Devi-Saraswathi Alankaram

Navaratri and Brahmotsavam Celebrations Vishnu-Garuda Vahana Seva and Parvathi Devi-Kamakshi Alankaram

Navaratri and Brahmotsavam Celebrations Vishnu-Kalpavruksha Vahana Seva and Parvathi Devi-Annapoorna Alankaram, Lalitha Kumkumarchana

Navaratri and Brahmotsavam Celebrations Vishnu-Hamsa Vahana Seva and Parvathi Devi-Meenakshi Alankaram, Bathukamma Celebrations

Navaratri and Brahmotsavam Celebrations Vishnu-Shesha Vahana Seva and Parvathi Devi-Gayathri Alankaram

Navaratri and Brahmotsavam Celebrations - Procession, Dhwajarohanam, Bala Tripura Sundari Alankaram

Navaratri and Brahmotsavam Celebrations - Ankurarpanam

Sri Astamukha Gandabherunda Narasimha Swamy Mandala Abhishekam & Pooja

Ganesh Nimmajan

Sri Astamukha Gandabherunda Narasimha Swamy Temple Prathista - August 10

Sri Astamukha Gandabherunda Narasimha Swamy Temple Prathista - August 9

Sri Astamukha Gandabherunda Narasimha Swamy Temple Prathista - August 8 and Varalaxmi Vratham

Sri Astamukha Gandabherunda Narasimha Swamy Temple Prathista - August 7

Sri Astamukha Gandabherunda Narasimha Swamy Temple Prathista - August 6

Sri Astamukha Gandabherunda Narasimha Swamy Temple & Pushkarani Construction

Guru Pournami

Hanuman Jayanthi

Shiva Kalashabishekam

Sri Rama Navami

Ugadi

Mahashivarathri-Day6-Trishula snanam, EkanthaSeva

Mahashivarathri-Day5-unjalaSeva, DanceProgram

Mahashivarathri-Day4-kalyanam

Mahashivarathri-Day3-shivarathri

Mahashivarathri-Day2

Mahashivarathri-Day1

Vasantha Panchami