June 2014 Events

EVENTS DATE TIME
Jyestha Masam May 29 to June 26 N/A
Krishna Abhishekam June01 09:00 AM
Shashti Abhishekam June 03 09:00 AM
Venkateswara Homam June 08 08:30 AM
Pushpayagam (for Lord Venkateswara) 10:00 AM
Sri Ashtamukha Gandabherunda Lakshmi Narasimha Swamy & Sri Vikhanasa Maharshi Prana Pratista June 11 to June 15 N/A
Sankata Hara Chaturthi June 15 06:00 PM
Sundarakanda Parayanam June 21 01:30 PM
Rama Abhishekam June 22 09:00 AM
Kruthika Abhishekam June 23 06:00 PM
Masa Siva Ratri June 24 06:00 PM
Ashadha Masam  June 27 to July 26 N/A
Bhudevi Abhishekam June 29 09:00 AM

 

EVENTS DATE
Shashti June 03
Ekadasi June 08
Poornima June 12
Poorvabadra June 19
Ekadasi June 23
Amavasya June 26